Welkom bij de wegwijzer van de Risicotoolbox bodem

Met de Risicotoolboxbodem kunt u voor verschillende situaties en uitgangspunten de risico’s van een bodemverontreiniging bepalen voor mens en milieu. Deze wegwijzer helpt u aan de hand van een aantal vragen bij het vinden van de juiste tool. Voor een direct overzicht van alle beschikbare tools ga naar Beoordelen en toetsen.

Vraag 1: Waar bevindt de verontreiniging zich?