Welkom bij Concrit

De Risicotoolbox bodem voorziet met de module Concrit in de applicatie voor de beoordeling van risico’s voor de mens bij het bouwen van een bodemgevoelig gebouw op een bodemgevoelige locatie. De toetser kan de risico’s voor de mens berekenen op basis van gebiedspecifieke gegevens. De module voorziet in een toetsing van de bodemkwaliteit en/of in een toetsing van de waarde voor bouwen in het omgevingsplan waarbij een overschrijding van het MTR voor de mens, de TCL waarden en geurdrempels niet is toegestaan.

Aan de slag met Concrit

Deze versie van het programma Concrit werkt volledig online. De applicatie is voor iedereen toegankelijk met een account voor de RisicotoolboxBodem. Nog geen gratis account? Ga dan naar aanmelden om in enkele minuten een account aan te maken.

Ga naar Concrit