RisicotoolboxBodem - home
Skip Navigation LinksStartpagina > Disclaimer
Voorwaarden
Alle gebruikers van risicotoolboxBodem.nl worden geacht kennis te hebben van en in te stemmen met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Het RijksInstituut voor Volksgezondhondheid en Milieu (RIVM) heeft met de grootst mogelijke zorg deze website en de onderliggende modellen ontwikkeld. Het RIVM is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie. Het RIVM kan het continu en foutloos functioneren van deze site niet garanderen. Het RIVM is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van de toegang tot en het gebruik van deze site. Het RIVM heeft de op deze site opgenomen verwijzingen naar andere websites (hyperlinks) en andere informatiebronnen slechts als informatie voor de gebruiker van haar website opgenomen. Het RIVM kan niet garanderen dat de inhoud van de betreffende informatiebron, de in die informatiebron gedane aanbiedingen of andere in de betreffende informatiebron vermelde zaken juist zijn. Het RIVM is dan ook niet aansprakelijk voor schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van de bedoelde hyperlinks en andere informatiebronnen.

Privacyverklaring
De applicaties op deze website bevatten de mogelijkheid om invoergegevens en berekeningen/resultaten in een persoonlijke omgeving te bewaren en later weer in te zien en indien gewenst aan te passen. Hiervoor is het nodig dat een beperkte set persoonsgegevens wordt bewaard, te weten:

  • Naam
  • Emailadres
  • Organisatie (optioneel)
Persoonsgegevens en overige gegevens die worden ingevuld en/of gegenereerd op RisicotoolboxBodem.nl/Sanscrit.nl worden onder geen enkele voorwaarde aan derden ter beschikking gesteld. Ingevoerde of gegenereerde gegevens worden uitsluitend bekeken en/of gewijzigd door het RIVM op uitdrukkelijk verzoek van de gebruiker. Gegevens over de aard en omvang van het gebruik van risicotoolboxBodem.nl worden door het RIVM uitsluitend in geanonimiseerde vorm gebruikt teneinde de dienstverlening optimaal op de vraag van gebruikers af te kunnen stemmen.
Indien u vragen heeft over de gegevens die over u bij ons bekend zijn, en voor verzoeken tot wijziging en/of verwijdering kunt u zich wenden tot de helpdesk.

Cookies
Om de webapplicaties op deze site te laten functioneren is het nodig dat zogenaamde http cookies in uw browser worden opgeslagen. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van sessie management (mogelijkheid tot inloggen) en personalisatie (opslaan van invoergegevens en berekeningen). De cookies worden uitdrukkelijk niet gebruikt voor trackingdoeleinden (volgen van gebruikers).

Copyright en gebruik van de website
Zonder schriftelijke toestemming van het RIVM is het de gebruiker niet toegestaan om de aangeboden informatie geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te publiceren, te vermenigvuldigen of commercieel te gebruiken in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet middels koppelingen (hyperlinks of frames) te presenteren op andere websites of in andere media.
Alle documenten, website ontwerp, naam en logo, gepresenteerde foto’s, verschafte illustraties, grafisch materiaal en overige informatie beschikbaar op de website risicotoolboxBodem.nl zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Wijzigingen
Het RIVM behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen. Een aanpassing zal op de website worden vermeld. Het is dan ook raadzaam om bij een bezoek aan de website na te gaan of de voorwaarden zijn aangepast sinds uw vorige verzoek.

Actie
Terug