Welkom bij de Risicotoolbox Grondwater

De Risicotoolbox Grondwater (RTBgrondwater) is ontwikkeld in het kader van de Omgevingswet en biedt de bevoegde gezagen ondersteuning bij keuzes voor het grondwaterbeheer. De Risicotoolbox grondwater is een beslissingsondersteunend systeem, waarmee de chemische kwaliteit van grondwater te beoordelen is. De beoordeling richt zich op 6 beschermdoelen. Daarnaast wordt ook beoordeeld of er sprake is van een zogenaamde dynamische situatie (waarbij een grote massa aan contaminanten zich snel door de ondergrond verplaatst).