Risicotoolbox Waterbodems binnenkort beschikbaar
Ook voor waterbodems is het mogelijk om gebiedsspecifiek beleid - voor het toepassen van bodem onder oppervlaktewater - te ontwikkelen. Rijkswaterstaat ontwikkelt hiervoor de Risicotoolbox Waterbodems. De applicatie zal beschikbaar worden gemaakt op de website van de helpdesk water.